Nova povezava z novimi vlaki SŽ: Opčine (Villa Opicina/Trst) – Sežana – Divača – Pivka– Ilirska Bistrica – Šapjane – Opatija-Matulji – Reka

25. 4. 2024 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 129