Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za PVE Dolenja vas

8. 12. 2021 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 1689
08.12.2021
Javna naznanila in razgrnitve
28.02.2022 do 23:59
350-0007/2021
Boštjan Delak