Pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za PVE Dolenja vas

23. 12. 2021 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 178