Stališče Občine Divača glede sklepa Vlade RS glede Državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas (DPN za PVE Dolenja vas)

10. 1. 2023 Mario B. 372